දුරකථන: + 86 152 0161 9036

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

EN
සියලු ප්රවර්ග

CNC Machining මධ්යස්ථානය

මුල් පිටුව>තාක්ෂණ>CNC Machining මධ්යස්ථානය

සීඑන්සී යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානය දැනට ලොව බහුලව භාවිතා වන සීඑන්සී යන්ත්‍රෝපකරණ වලින් එකකි. එහි සවිස්තරාත්මක සැකසුම් හැකියාව ශක්තිමත් ය. වැඩ කොටස එකවර තද කිරීමෙන් පසු බහු සැකසුම් අන්තර්ගතයන් සම්පූර්ණ කළ හැකිය. සැකසීමේ නිරවද්‍යතාවය ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර මධ්‍ය සැකසුම් අපහසුතාවයෙන් යුත් කණ්ඩායම් වැඩ කොටස් වල කාර්යක්ෂමතාව සාමාන්‍ය උපකරණ මෙන් 5 සිට 10 ගුණයක් වන අතර විශේෂයෙන් එයට සාමාන්‍ය උපකරණ මඟින් සම්පූර්ණ කළ නොහැකි බොහෝ සැකසුම් සම්පූර්ණ කළ හැකිය.
වෙනන් හි, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් සීඑන්සී යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථාන මඟින් සිරස් යන්ත්‍ර මධ්‍යස්ථාන, අක්ෂ 5 ක යන්ත්‍රෝපකරණ මධ්‍යස්ථානය ඇතුළත් උසස් තත්ත්වයේ, ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් යාන්ත්‍රික කොටස් නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයින්ට කාර්යක්ෂමව ලබා දීමට අපට උපකාරී වේ.

12
34